Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

heroes
Reposted byMerelyGiftedspoonofdoom
heroes
5939 6b7e 390
Reposted byBrainySkydelaninmybetterworldmonroewiecznamonroewruchujednostajniepopierdolonymplusiekMiguelaodetchnijEllaEllaNoCinderellaladydarknessgofuckyourselflinasakuraaizuBalladynakillthemwithsmileladymartinieternaljourneydancingwithaghostcoeurinakingofthejungle

February 08 2019

heroes
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaexoticflower exoticflower

February 05 2019

heroes
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viajojinthesun jojinthesun
heroes
Beethoven: ARE YOU READY TO HEAR SOME SYMPHONIES?! Audience: *cheers* Beethoven: I CAN'T HEAR YOU!!
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viajojinthesun jojinthesun
heroes

February 03 2019

heroes
6849 8316 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaTheEvexe TheEvexe
7490 e647 390

theseoldroutines:

Here’s a little bird to brighten up your day!

heroes
heroes
2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viaalensztajn alensztajn
heroes
5169 318e 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaalensztajn alensztajn
heroes
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaalensztajn alensztajn

February 02 2019

heroes
2974 c2bb 390
Reposted byfindmehidemebeeth
heroes
2966 f30b 390
Reposted bySkydelanbollabollabeeth
heroes
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viawalkthemoon walkthemoon
heroes
heroes
0588 ffe4 390
Reposted fromfrotka frotka viarzzkropka rzzkropka
heroes
1205 5732 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamaybeyou maybeyou
heroes
Reposted bySkydelanleksandragreenka2000Skydelanrudosciensomme
heroes
2956 9c44 390
Reposted bynadelleEinhornZorrotouchtheskyleniwieeceternaljourneyimpressivechudazupaMerrry98comiendoliricabzduralaparisiennealwayshappyczeresniaelinelaensommelonelypassengerpodprzykrywkanotnowuciekamPatijfeniculumbezwladnieBrainylisekhipiseksoftboiRybciaaaluvsickNotForYoufemme-fatalCajmellaparisienneensomme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl