Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

heroes
Reposted frombluuu bluuu viawalkthemoon walkthemoon
heroes
6135 ae94 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawalkthemoon walkthemoon
heroes
heroes
heroes
heroes

August 07 2018

heroes
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie
heroes
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakarna karna
heroes
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viakarna karna
heroes
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viaskraweksiebie skraweksiebie
heroes
Reposted frombluuu bluuu viaskraweksiebie skraweksiebie
heroes
0016 042b 390
Reposted fromzciach zciach viaskraweksiebie skraweksiebie

July 22 2018

heroes
3365 cff9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalensztajn alensztajn

July 07 2018

heroes
Reposted byxlickmysneakersskraweksiebiegabrynia
heroes
heroes
Reposted bykudiKawaiiNamidamikimoto
heroes
Reposted bymetanoiaakudihereyesjointskurwysynponurykosiarzmacielsonatorWlodaraNarcisse-NoirmiejmniejsapnaiPolindaFrauSskraweksiebieMerrry98summerstarwhovillevertheershakemeshakemerzzkropkawojnatake-me-to-Scotlandhelenburnsleimakidwarkoczgabrynia
heroes
Reposted bywhiskywithspritesweetchocolategabrynia

July 06 2018

heroes

July 03 2018

heroes
Play fullscreen
Reposted byorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl