Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

heroes
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou

September 22 2017

heroes
4718 a2b0 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialikeknives likeknives

September 21 2017

heroes
6488 8404 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaznikajac znikajac
heroes

September 17 2017

heroes
3798 0499 390
Reposted from0 0 viakabliukai kabliukai
heroes
8977 c6b7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalensztajn alensztajn

September 16 2017

heroes

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaalensztajn alensztajn
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaalensztajn alensztajn

September 09 2017

heroes
heroes
4900 1e59 390

September 08 2017

heroes

September 06 2017

9107 9826 390

danielpatricksimmons:

“Inspiration exists, but it has to find you working” - Pablo Picasso

Reposted fromMijime Mijime viajojinthesun jojinthesun
heroes
6747 4a26 390

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viaciarka ciarka
heroes
Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viaupinthesky upinthesky

September 03 2017

heroes
0725 cd47 390

positive-memes:

“For everyone hurting, and everyone helping” by Liz Climo

Reposted fromSkydelan Skydelan viaupinthesky upinthesky

September 02 2017

heroes
5991 df6c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamietta-world mietta-world
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl