Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

heroes
9948 d26d 390
Reposted bycziczisilence89mietta-worldankaottak94Lambalensztajnnables3u3a
heroes
9910 8f98 390
Reposted bywalkthemooncziczimietta-worldbojaniewiemhereyesWlodaramisterpeterbudasBabsonmyszkaminnielonelypassengerouherpermissionWlodaraczinokmycelinebeinthewonderwallToshinotnowplusiekzupabiskupabeattmanmyszkaminnierosalieStoneColdSoberbadbloodwwanniedzieciak12alicjazkrainyczarowlentilciaSylvkaeternaljourneyslowianecznikanorexianervosa3u3ahereyesmyslodsiewniaoutofmyheadirmelinMerrry98leniwabulaitemizekajajajamartrolpomrukimysweethearttwhiskywithspritemy-anxietieskotficalittletroublemakerasylopathmayamarbaevenmruugaapiehusdiscodancedancingwithaghostmiejmniejciarkawruchujednostajniepopierdolonymzielonkawaherbatajustfeeldissapointedbutnotsuprisedrzuczastyzupamarzenniskowoaimiakelinelapatynacomiendoliricalithiumowaaphilomathmentispenetraliazwariowalambecomingjanepannakiesprzekleta
heroes
9876 4a1c 390
heroes
9813 de7c 390
Reposted bymietta-world mietta-world
heroes
9773 771b 390
Reposted bywalkthemoonczicziLuukkasilence89bangbangimdeadcorvaxoversensitiveMerrry98mr-absentiaankaottak94hereyesouauroraaa3u3astefansonkotficapiehuspmbw
heroes
6767 faf5 390
Reposted bywalkthemoonshillenyakingavonschabertoutofmyheadmr-absentianatelleelentariehaszraa

May 19 2018

heroes
5572 c35e 390
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem viaauroraaa auroraaa

May 12 2018

heroes
5193 2d8e 390
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viapimpmyheart pimpmyheart
heroes
3557 0f01 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaalensztajn alensztajn
heroes
4041 48ce 390
Mario De Biasi. Milan, 1953
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawalkthemoon walkthemoon
heroes

May 03 2018

heroes
5037 cced 390
Reposted fromretaliate retaliate viasilence89 silence89

April 30 2018

heroes
7168 8f89 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaTheEvexe TheEvexe
heroes
9719 99d1 390
Reposted frommoai moai viawalkthemoon walkthemoon
heroes
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viaiblameyou iblameyou

April 29 2018

heroes
0113 29a1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viarzzkropka rzzkropka
heroes

April 28 2018

heroes
Reposted fromFlau Flau viagobla gobla

April 21 2018

heroes
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viarzzkropka rzzkropka

April 17 2018

heroes
8229 8883 390
Reposted fromsosna sosna viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl