Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

heroes

November 12 2017

heroes
9757 a0ec 390
Reposted fromsohryu sohryu viaiblameyou iblameyou
heroes
4942 c5cb 390
Reposted byczicziavsomkrukowatepiinkskiesexoticflower
heroes
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viacathandcat cathandcat
heroes

November 11 2017

heroes

Sonbird - Ląd

Reposted byalensztajnankaottak94
heroes

November 10 2017

heroes
7170 002c 390
Reposted fromLabRatOr28 LabRatOr28 viajojinthesun jojinthesun
heroes
9962 a3f2 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viaalensztajn alensztajn
heroes
1281 bcd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasassenach sassenach

November 04 2017

heroes
heroes
Lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca
— John Bunyan
Reposted fromSalvator Salvator viaffina ffina

November 03 2017

November 02 2017

heroes

Nazwanie Wiecznego Syna "Słowem" prowadzi nas do przekonania, że pragnienie wyrażania siebie jest nieodzowną cechą Trójcy Świętej, że to Bóg zawsze szuka sposobności, by przemówić, do swego stworzenia.

— A. Tozer - "Szukanie Boga"
Reposted bycziczi cziczi
heroes
7146 2396 390
Reposted fromsassenach sassenach

October 31 2017

heroes
0147 7864 390
Reposted frompesy pesy viaou ou
0490 ed30 390
Reposted fromwestwood westwood viarzucwszystko rzucwszystko
heroes
8100 9f2d 390
Reposted fromfoina foina viarzucwszystko rzucwszystko
heroes
heroes
1634 dc5e 390
Reposted fromroyals royals viarzucwszystko rzucwszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl