Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

heroes
7222 7f3e 390
Reposted fromoll oll viajethra jethra
heroes
5599 5881 390
Reposted byewsonfindmehidemeszyderczaczicziwalkthemoonczicziwiecznoscihereyesstrzepysubmanwasnaegumisioweloveirefuhelenburnsmiejmniejfridays-karmapannakiespredictableannietoniewszystkoncmspbukazlaSenyiawasnaecover-my-eyesfischikellapannakiesdygotykaranslakkoszkamimilaszupabiskupawarkoczoxygeniumLaCamisaNegrasarazationbangbangimdeadecrivain000monnnn066tpexi
heroes
8192 3ff3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaliciaem aliciaem
6641 0ad9 390
Reposted fromnosmile nosmile viarzzkropka rzzkropka

May 17 2017

heroes

Jędrzejka na dziś

Dostałam perfumy z Kanady. Takie jak chciałam. Ale postanowiłam, że nie otworzę ich, dopóki nie skończę licencjatu. Taki elektryczny pastuch dla motywacji.
Reposted byalensztajn alensztajn
heroes
8514 3928 390
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viaupinthesky upinthesky
heroes
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viamadamemonroe madamemonroe

May 16 2017

heroes
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaupinthesky upinthesky

May 13 2017

heroes
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaupinthesky upinthesky

May 12 2017

heroes
Reposted fromshakeme shakeme viaspoonofdoom spoonofdoom

May 11 2017

heroes
9711 1b56 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
heroes
8248 87e6 390
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
heroes
8215 9ec6 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarzzkropka rzzkropka

May 10 2017

1495 54d9 390

ratak-monodosico:

Poppies taking over a field in Poland

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaeffigy effigy

May 08 2017

heroes
5227 dd70 390
Reposted fromtfu tfu viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

May 07 2017

heroes

May 05 2017

heroes
Reposted fromsilence89 silence89 viamietta-world mietta-world
heroes

May 04 2017

heroes
8537 8568 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaaliciaem aliciaem
heroes
8268 39b9 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialikeknives likeknives
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl